Konstklubben är uppkallad efter P-G Thelanders skulptur PingViN med en liten blå låda på magen som står på en av sjukhusets innergårdar.

Konstklubben är till för att främja konstintresset hos de anställda på ViN och inom Närsjukvården i östra Östergötland. Konstklubben startade i slutet av 90-talet.

Konstklubben upphörEnligt beslut på Konstklubben PinVin:s sista årsmöte och enligt ovanstående
protokoll och bankgiro har de pengar som fanns kvar efter bokslut skickats   
till Operation Smile

Beloppet var 2208 kronor