Konstklubben är uppkallad efter P-G Thelanders skulptur PingViN med en liten blå låda på magen som står på en av sjukhusets innergårdar.

Konstklubben är till för att främja konstintresset hos de anställda på ViN och inom Närsjukvården i östra Östergötland. Konstklubben startade i slutet av 90-talet.

Kontakta oss


Kontakta oss gärna på
konstklubbenpingvin@gmail.com

Styrelsen


Ordförande 
Bjarne Rönnblom

Sekreterare 
Gunilla Härefelt

Kassör 
Karin Wallin

Ledamöter
Gunnel Dahlberg
Iris Gersonde
Margot Hüseyinoff
Anna-Karin Andersson

Suppleanter
Ines Köhler
Gert Farge